Steenhuis Recycling Winschoten (Groningen) recyclet loodaccu's en huishoudbatterijen

Inzameling en verwerking van oude accu’s levert een win-win situatie op. Het is beter voor het milieu en financieel aantrekkelijk. Steenhuis Recycling betaalt u een reële vergoeding voor al uw oude accu’s.

Nieuw! 

We hebben honderden nieuwe accuboxen aangeschaft. De 600 liter boxen staan klaar om gebracht te worden! 

Duurzaamheid

Wij zamelen al uw oude lood accu's en huishoudbatterijen in. Deze verwerken wij op duurzaam verantwoorde wijze

Transport en transportpapieren

Wij zorgen ervoor dat het transport van de accu’s geheel volgens ADR-wetgeving gebeurt. Alle vereiste vergunningen en gevarenkaarten zijn bij het transport aanwezig. Ook verzorgen wij alle benodigde transportpapieren worden voor u.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen van transport tot eindproduct?